NETWON organized programmes as a  part of the ITF action week  – rally , gate meeting , distributed leaflets etc. for road accident minimization , social security and problems faced by E-rikshaw , informal transport workers’ right in different places of Nepal . The E-rickshaw union driver union affiliated to us held a rally in districts of valley  (Terai ) area. E-rikshaw driver union handed over the petition paper to Honble Transport minister through a local government officer. Where as in hilly region NETWON distributed leaflets , gate meeting in the bus depot. and organized a free ” Eye check-up camp ” programme in Kathmandu airport for Taxi drivers.

नेटवन ले आज देश भर ITF ACTION WEEK-2016 को सन्दर्भ मा सड़क दुर्घटना न्यूनिकरन , अनौपचारिक यातायात श्रमिक हरु को अधिकार , सामाजिक सुरक्षा र ई रिक्सा चालक हरु को समस्या हरु लाई लीई आ-आफ़ना शहर हरु मा जुलूश, रयाली, कोनसभा , जस्ता कार्यक्रम हरू सम्पन्न गर्यो/ जस अनुसार तराई का ज़िल्ला हरु मा संघ आबद्द ईरिक्सा चालक संघ ले रयाली जुलूश गर्यो र ज़िल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात कार्यालय मार्फ़त ई रिक्सा चालक हरु का समस्या बारे माननीय यातायात मन्त्री ज्यूँ लाई ज्ञापन पत्र दियो । पहाड़ी ज़िल्ला हरु मा नेटवन ले पर्चा वितरण कोणसभा गर्यो भने काठमांडू स्थित एरपोर्ट मा taxi चालक हरु का लागी निशुल्क आँखा स्वास्थ्य शिविर संचालन ग़र्यो ।

Advertisements